Predmet: Izrada i odbrana master rada (12 - AE07)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Cilj izrade i odbrane master rada je da student pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni stečenih praktičnih i teorijskih znanja iz odgovarajuće oblasti u praksi.
1. Arhitektonsko projektovanje, 2. Urbanističko projektovanje 3. Pejsažna arhitektura 4. Unutrašnja arhitektura i dizajn 5. Arhitektonske konstrukcije 6. Teorija i kritika arhitektonskog dela 7.Teorija i kritika urbane sredine 8. Metodologija naučno-istraživačkog rada
Mentor za izradu i master rada bira jedan od ponuđenih modula iz kojeg će student da radi diplomski-master rad i formuliše temu sa zadacima za izradu diplomskog -master rada. Kandidat u konsultacijama sa mentorom samostalno radi na problemu koji mu je zadat. Nakon izrade rada i saglasnosti mentora da je uspešno urađen rad, kandidat brani rad pred komisijom koja se sastoji od najmanje tri člana od kojih bar je jedan sa drugog Fakulteta.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!