Докторске академске студије (студије трећег степена) – трају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ бодова. Завршетком докторских студија стиче се звање доктора наука или доктора уметности дате области.

Факултет техничких наука у Новом Саду ће уписивати студенте на терет буџета ако Министарство просвете, науке и технолошког развоја одобри тражене квоте и обезбеди средства за трошкове, у супротном сви се уписују као самофинансирајући студенти. Приликом уписа Факултет техничких наука склапа уговор о студирању са сваким студентом.

Факултет техничких наука у Новом Саду, студентима који плаћају школарину обезбеђује исте услове и права студирања као и студентима чије се школовање финансира из буџета Републике Србије. Кандидат држављанин Србије може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа године студија, или у две једнаке рате приликом уписа зимског, односно уписа летњег семестра....
 Актуелне вести
Не постоје подаци за тражене вести!