Darko Čuturić


Nedostaje slika

Darko Čuturić

Šef službe tehničkih poslova


Telefon021/485-2436
E-mail
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Šef službe tehničkih poslova
Radno mestoOrganizaciona jedinica
Šef službe tehničkih poslovaSlužba tehničkih poslova
Stručni saradnik za investicijeSlužba tehničkih poslova