KONKURSI


31.05.2019. - 11:06 
Fakultet tehničkih nauka raspisuje Konkurs za upis studenata u I godinu master i doktorskih studija.


MASTER STUDIJE:

Konkurs za upis na master akademske studije - treći upisni rok

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE:

Konkurs za upis na specijalističje akademske studije

DOKTORSKE STUDIJE:

Konkurs za upis na doktorske akademske studije - treći upisni rok