FB grupa


08.02.2018. - 09:00 
Facebook grupa BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2019 je namenjena maturantima srednjih škola i budućim studentima Fakulteta tehničkih nauka.
Putem ove grupe se potencijalni studenti mogu informisati o studijskim programima na FTN-u, načinu upisa, polaganju prijemnih ispita, mogućnostima zapošljavanja nakon završetka fakulteta...
Administratori grupe su zaposleni u Marketing službi kao i studenti Fakulteta tehničkih nauka koji su spremni da svoje iskustvo o studiranju podele sa budućim studentima.

Fakultet tehničkih nauka prvu FB grupu pod nazivom „BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2011”, kreirala je na ovoj društvenoj mreži 2010. godine i tu praksu je nastavila do danas. Dakle svake godine se kreira nova FB grupa koja je namenjena za tu generaciju maturanata. Grupa, posebno kreirana za upis, svake godine nakon upisa se ne gasi, već biva korišćena za dvosmernu komunikaciju između Fakulteta i generacije studenata koja je date godine upisala Fakultet.

U ovom momentu aktivna je i grupa  „BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2020” namenjena učenicima srednjih škola koji tek treba da donese odluku o tome koji će fakultet da upišu.

Marketing služba Fakulteta trenutno održava aktivnim trenutno deset Facebook grupa:
„BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2012”
„BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2013”
„BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2014”
„BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2015”
„BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2016”
„BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2017”
"BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2018"
"BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2019"
"BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2020"