Предмет: Оптимизација механичких система (12 - M44061)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областМеханика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Катедра за техничку механику
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Упознавање студената са основним методима оптимизације и њиховом применом у механичким системима.
Студенти стичу знања из основа варијационог рачуна и оптималног управљања динамичким системима која су неопходна за пројектовање система и процеса у механици и техници са циљем оптимизације одређених физичких параметара.
Основе варијационог рачуна. Хамилтонов варијациони принцип. Варијациони проблеми са ограничењима. Елементи варијационог рачуна у канонским променљивима са применама у механици. Канонске трансформације и Хамилтон-Јакобијева једначина. Директне методе варијационог рачуна са применама на проблеме провођења топлоте. Оптимално управљање као задатак варијационог рачуна. Оптимално управљање уз ограничења на компоненте вектора управљања - Понтрјагинов принцип максимума. Примене на проблеме управљања кретањем и структуралну оптимизацију. Елементи теорије динамичког програмирања Р. Е. Белмана са применама на дискретне и непрекидне процесе. Елементи неглатке/неконвексне оптимизације. Примери.
Предавања, вежбе, консултације. Испит се састоји од писменог и усменог дела. Писмени део испита се може полагати на два начина. Први се састоји у изради испитног рада који обухвата анализу и формулисање проблема оптимизације, као и његово нумеричко решавање. Други представља класично полагање писменог дела испита који чине рачунски задаци. Током семестра студенти добијају и домаће задатке чија израда утиче на коначну оцену. На усменом делу испита се проверава знање из познавања општих метода оптимизације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Б.Д. Вујановић, Д.Т. СпасићМетоди оптимизације1997Универзитет у Новом Саду, Нови СадСрпски језик
В.М. Алексеев, В.М. Тихомиров, С.В. ФоминОптималное управљение1979Наука, МоскваРуски језик
В.М. Алексеев, Е.М. Галеев, В.М. ТихомировСборник задач по оптимизацији1984Наука, МоскваРуски језик
D.E. KirkOptimal Control Theory1970Prentice-Hall, New JerseyЕнглески
A.E. Bryson, Y.C. HoApplied Optimal Control1975Hemisphere Publ. Comp.Енглески
И.М. Гељфанд, С.В. ФоминВариационое исчисление1961Ф-М, МоскваРуски језик
R. BellmanIntroduction to the Mathematical Theory of Control Processes1967Academic Press, New YorkЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни пројекатдада30.00
Присуство на вежбамадада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда20.00
Практични део испита - задацинеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Граховац др Ненад
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Жигић др Миодраг
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Граховац др Ненад
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Жигић др Миодраг
Ванредни професор

Аудиторне вежбе