Предмет: Динамика неглатких механичких система (12 - M44041)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областМеханика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Катедра за техничку механику
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2006..

Намера наставника је да кроз овај курс студент:- прошири класичне појмове аналитичке механике на скуп уопштених функција (дистрибуција) као и да у разматрања укључи и диференцијалне једначине кретања механичких система са прекидним десним странама (диференцијалне инклузије) и тако резултате неглатке анализе која се бави апроксимацијама скупова и пресликавања примени на проблеме који укључују судар и суво трење- разуме употребу тих проширења у контексту учења да се проблем постави и да се проблем реши,- развије способност препознавања проблема механике у смислу идентификације, формулације (модела) и могућег решавања,- развија вештину решавања проблема за различите моделе конкретних механичких система,- користи компјутер за нумеричко и аналитичко решавање динамичких проблема.
После овог курса студент треба да је способан да:- примени стечено знање у инжењерским дисциплинама које у свој алат укључују неглатку механику,- препознаје различита кретања реалних система, ефекте различитих дејстава (сила и спрегова сила регуларних и ударних), анализира трење и биланс енергије, као и да применом компјутера симулира предвидјања различитих модела, - примени стечено знање у анализи кретања конкретних механичких система, тј. да идентификује, формулише (идеализује практичне проблеме употребом одговарајућег математичког модела) и реши проблем из области коју покрива садржај који следи, са посебним освртом на ограничења која произилазе из ентропијске неједнакости,- комуницира са другим инжењерима и ради у тиму, - самостално вежба, марљиво ради и креативно размишља (демонстрира разумевање и вештину као и да научено употреби за дизајн нових решења инжењерских проблема).
Елементи теорије судара. Извод у смислу дистрибуција. Дистрибуцијски модел судара. Уопштене Ојлер-Лагранжеве једначине друге врсте. Теорема о промени кинетичке енергије при судару. Теорије судара Херцовог типа - регуларизације. Зенеров модел. Ограничења која проистичу из Клаузијус-Дијемове неједнакости. Фремонов приступ. Херц-Сињорини-Мороов закон унилатерарног контакта. Линеарни комплементарни проблеми. Генералисани извод и диференцијал. Различити модели силе сувог трења. Диференцијалне инклузије. Теорема Филипова. Механички системи са силама које се моделирају вишевредносним функцијама. Мембране са препрекама. Проблеми теорије еластичности са интерним препрекама. Неглатки потенцијали. Метод проширеног лагранжијана. Примена Гаусовог принципа. Методе нумеричке интеграције. Мороов алгоритам. Примери неглатких механичких система у инжењерству. Бифуркације стационарних стања неглатких непрекидних система. Бифуркације периодичних решења.
Предавања, аудиторне вежбе, рачунске вежбе. Домаћи задаци, као метод провере разумевања уведених појмова и употребе уведених метода се могу радити и у групи. Практични део испита - два задатка студенти раде самостално. Медјутим, студенти који редовно раде домаће задатке имају могућност да практични део - задатке, замене семинарским радом који се бави применом стечених знања у анализи кретања конкретних механичких система, презентованих или на водећим медјународним конференцијама или у прегледној литератури. При томе се са сваком групом одржавају индивидуалне консултације. Током израде семинарског рада студенти проширују своје знање механике, математичке анализе, постају вештији у примени компјутерских метода, и употреби страног језика који користе. Испит се завршава усменим делом.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
R. Leine and H. NijimeijerDynamics and bifurcations of non-smooth mechanical systems2004Springer, BerlinЕнглески
Ch GlockerSet valued force laws, Dynamics of nonsmooth systems2001Springer, BerlinЕнглески
B. BrogliatoNonsmooth mechanics1999Springer, LondonЕнглески
M FremondCollisions, thermal effects, collisions of deformable solids2006CISM, Springer, WienЕнглески
W Kecs and PP TheodorescuApplications of the theory of distributions in mechanics1970Nauka, MoskvaРуски језик
J Outrata M Kočvara J ZoweNonsmooth approach to optimization problems with equilibrium constraints1998Kluwer, DordrechtЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни пројекатдада30.00
Присуство на вежбамадада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Граховац др Ненад
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Окука Александар
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Граховац др Ненад
Ванредни професор

Аудиторне вежбе