Годишњи распоред испита за школску 2014/2015. годину


16.09.2014. - 08:15 

1. Студијски програми чија се настава изводи (или ће се изводити) континуално у два нивоа студија на ФТН-у
(Основне академске студије и Мастер академске студије)


Анимација у инжењерству
Архитектура
Биомедицинско инжењерство
Чисте енергетске технологије
Енергетика, електроника и телекомуникације
Електроенергетски софтверски инжењеринг
Геодезија и геоматика
Графичко инжењерство и дизајн
Грађевинарство
Индустријско инжењерсво и Инжењерски менаџмент
Инжењерство информационих система
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство заштите заштите на раду
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Машинство
Мехатроника
Мерење и регулација
Рачунарство и аутоматика
Саобраћај
Сценска архитектура и дизајн
Софтверско инжењерство и информационе технологије
Софтверске информационе технологије – Одељење у Лозници

2. Мастер академске студије (студијски програми чија се настави изводи у једном нивоу студија – Мастер академске студије)


Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму
Енергетски менаџмнет
Логистичко инжењерство и менаџмент
Индустријско инжењерство - развој и управљање животним циклусом производа
Индустријско инжењерство - напредне инжењерске технологије
Инжењерство третмана и заштите вода – Темпус
Математика у техници
Планирање и управљање регионалним развојем

3. Основне струковне студије


Електроенергетика-обновљиви извори електричне енергије
Електроника и телекомуникације
Софтверске информационе технологије – Нови Сад
Софтверске информационе технологије – Одељење у Инђији
Софтверске информационе технологије – Одељење у Лозници