На функцији: Шеф катедре


ЗвањеОдДо
проф. др Радивоје ДинуловићРедовни професор из поља уметности01.10.2018.Катедра за сценски дизајн20181001