Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer biomedicinskog inženjerstva (Mast. inž. biomed. inženj.)


Obrazovno polje
Interdisciplinarno


Naučno-stručne oblasti
Biomedicinsko inženjerstvo: Tehničke nauke; Medicinske nauke


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60 

Ranije se na Biomedicinsko inženjerstvo gledalo kao na inženjerstvo primenjeno u medicini, međutim danas se taj pojam definiše kao razvoj, proširenja i primena inženjerskih nauka u svrhu boljeg razumevanja fiziologije i patofiziologije, kao i dijagnoza i tretmana kod povreda i bolesti. Krajnji cilj te nove oblasti je opšte poboljšanje uslova života. Proteini, ćelije, tkiva i organi pokazuju neobičan spektar materijalnih svojstava i strukture koji pokriva širok opseg različitih funkcija. Proučavanje složenosti formi i multifunkcionalnosti u ljudskom telu predstavlja izazov i za lekare i inženjere jer su nova dostignuća u medicini i razvoj inženjerstva uvek išli zajedno....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Jorgovanović dr Nikola
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Klinička medicina za inženjere600006
Izborni predmet 1322007
Izborni predmet 2322007
Izborni predmet 3322007
Stručna praksa000033

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet 4321006
Izborni predmet 5322007
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama diplomskog master rada000909
Izrada i odbrana diplomskog-master rada000088