Књига и упутства за акредитацију

Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма (2017)20.11.2017.20171120
Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа (2017)20.11.2017.20171120
Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма (2017)20.11.2017.20171120
Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа (2017)20.11.2017.20171120
Књига и упутства за акредитацију 2013. (издање КАПК - 2013)20.11.2017.20171120