Предмет: Механика у индустријском инжењерству (12 - II1004)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областМеханика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Матичне организационе јединице предмета

Катедра за техничку механику
Програм предмета

Програм се примењује од 29.10.2012..

Намера наставника је да кроз овај курс студент: - овлада основним појмовима и дефиницијама механике као науке о силама односно, кретању и деформацијама тела под дејством сила,- разуме употребу тих појмова у контексту учења да се проблем постави и да се проблем реши, - развије способност препознавања проблема механике у смислу идентификације, формулације (модела) и могућег решавања,- упозна основне принципе инжењерског расуђивања и доношења одлука.
После овог курса студент треба да је оспособљен да: - примени стечено знање у инжењерским дисциплинама које у свој алат укључују механику, - препознаје различита кретања реалних система, ефекте различитих дејстава (сила и спрегова сила), анализира трење и биланс енергије, - комуницира са другим инжењерима и ради у тиму, - самостално вежба, марљиво ради и креативно размишља (демонстрира разумевање и вештину као и да научено употреби за дизајн нових решења инжењерских проблема), - самостално настави учење механике ако за то буде потребе.
Објекти проучавања и њихова основна померања. Сила, момент силе за тачку (и осу), спрег сила. Системи сила и спрегова сила. Основни атрибути кретања тачке. Глобална и локална својства кретања крутог тела. Матрични начин задавања кретања. Теорема Ојлера. Сложено кретање тачке. Теорема Кориолиса. Аксиоме динамике. Количина кретања, момент количине кретања за изабрану тачку, кинетичка енергија материјалне тачке и теореме о њиховим променама. Рад силе, снага, енергија. Основне теореме динамике система. Њутн-Ојлерове једначине. Кенингова теорема. Општи случај кретања крутог тела. Поасонова теорема. Услови равнотеже за једно и више тела. Хипотезе отпорности материјала. Вектор напона. Нормални и тангенцијални напони. Аксијално оптерећени штапови. Смицање. Геометријске карактеристике равних површина. Увијање штапова кружних и кружно-прстенастих попречних пресека. Савијање греда. Примери увек почињу од једноставнијих задатака а завршавају се са конкретним инжењерским применама. На пример коленасто вратило мотора, куглични лежај, универзални (Карданов) зглоб, диск на храпавој равни; слободне, принудне и пригушене осцилације са једним и два степена слободе; динамички амортизер, динамичко уравнотежење ротора и слично. У оквиру примера проучавају се и различити модели трења, као и елементи теорије судара.
На предавањима се користи дедуктивни метод. Селектују се појмови и методе који се могу применити на решавање великог броја задатака. Ретко се један исти задатак решава са више различитих метода. Препоручено је активно учешће студената тако да се свака од лекција савлада већ на часу. На предавањима се уради један део примера, преостали се раде на вежбама али и самостално код куће кроз домаће задатке. Студенти који ураде домаће задатке из сваке групе примера стичу право да пређени део градива полажу током семестра и тако положе цео или део практичног дела испита, задатке, одмах пошто је градиво из области пређено. Поред редовних одржавају се и предиспитне консултације као рачунарске вежбе и то са непосредном припремом за проверу разумевања пређеног дела градива, компјутерским анимацијама, и интернет водичем. Практични део - задаци положени током семестра важе само у првом наредном испитном року. На усмени део позивају се само студенти који су положили практични део.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Д. Т. СпасићМеханика2012у припремиСрпски језик
МаркеевТеоријска механика1990Наука, МоскваРуски језик
КолесниковЗбирка задатака из механике1984Наука, МоскваРуски језик
Glocker Ch. and Pfeiffer F.Dynamics of systems with unilateral constraints1999SpringerЕнглески
Мешчерски И.В.Збирка задатака из теоријске механике1986Наука, МоскваСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда40.00
Практични део испита - задацинеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Спасић др Драган
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Главарданов др Валентин
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Маретић др Ратко
Редовни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Новаковић др Бранислава
Редовни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Граховац др Ненад
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Мирковић Обрад

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Жигић др Миодраг
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Окука Александар
Асистент

Аудиторне вежбе