Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer menadžmenta (Mast. inž. menadžm.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Inovacioni menadžment220005
Upravljanje kreativnošću220005
Tehnološki i tržišni trendovi220005
Razvoj poslovnog modela220005
Razvoj novog proizvoda220005
Upravljanje inovacionim projektima220005

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet 1 III220005
Izborni predmet 2 III220005
Istraživačke metode210003
Poslovne veštine110002
Studentska praksa III000033
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama master rada III000505
Master rad III000057
 Dokumenta