*Публиковање у Едицији "Техничке науке"
Савет за библиотечку и издавачку делатност Факултета техничких наука реализује одлуке по процедурама у складу са Правилником о библиотечкој и издавачкој делатности Факултета. На крају календарске године Савет предлаже ННВ Факултета усвајање Плана издавачке делатности за наредну годину. У циљу израде Плана издавачке делатности свака катедра доставља план на обрасцу Q2.ЛО.01-02 који је прописан системом квалитета Факултета до првог децембра текуће године.

Сва документација која је везана за издавачку делатност доставља се на обрасцима прописаним системом квалитета (Захтев за издавање публикације образац Q2.ЛО.01-01, План издавачке делатности образац Q2.ЛО.01-02   Извештај о рецензији образац Q2.ЛО.01.03

План се доставља на емаил: ftnbiblioteka@uns.ac.rs

Шефу Библиотеке достављају се предлози рецензената и рецензије као и други материјали везани за издавачку делатност.

Издавање публикација у складу са Правилником и одлукама надлежних тела се обавља по следећој процедури:

Штампани материјал припремљен по упутству обликовања у електронској форми у пдф формату се на ЦД-у доставља шефу Библиотеке.
Факултет финансира црно-белу штампу. За штампу у боји аутори обезбеђују средства за разлику цене црно-беле и штампе у боји.
У складу са Правилником насловне стране публикација могу се штампати ћирилично или латинично у зависности како је писана књига.
За публикације које се штампају у оквиру едиција “Техничке науке – уџбеници” или “Техничке науке – монографије”, треба се придржавати одређених правила везаних за обликовање која се дају у наставку.

Кроз Упутство за припрему материјала потребно је:

   подесити страну
   величину стране
   маргине
   Header и Footer
   подесити фонт
   Креирање PDF file-a
   подесити резолуцију слика на 300dpi

У наставаку се за сваки горе наведени корак даје објашњење.
После завршеног подешавања и израде материјала (књиге) потребно је послати:

   припремљен материјал у MS Word формату по упутству
   припремљен материјал у PDF формату по упутству

   Упутство за припрему материјала

Тренутно нема података