Припремна настава за упис на Графичко инжењерство и дизајн


06.12.2023. - 11:01 

Департман за графичко инжењерство и дизајн организује припремне часове за полагање дела пријемног испита провера склоности (другог дела пријемног испита) на студијском програму Графичко инжењерство и дизајн.

Припремни часови за полагање дела пријемног испита за упис на основне академске студије Графичког инжењерства и дизајна држаће професори и асистенти који су запослени на Департману.

Истичемо да је циљ припремне наставе да полазници стекну нова знања и прошире постојећа која ће им помоћи у припреми за полагање дела пријемног испита. Кроз припремне часове полазници ће стећи знања која ће им свакако бити од помоћи и за касније студирање на овом студијском програму.

Тематске области које ће се обрађивати на часовима припремне наставе биће из унапред задате литературе и то су оне тематске области које покривају домен питања у делу пријемног испита провера склоности. Списак поменуте литературе је доступан ОВДЕ.

Врло је важно да напоменемо да похађање припремне наставе ни у ком случају није нити обезбеђење нити гаранција уписа.

Припремна настава ће се се одржати у трајању од 28 школских часова. Одржавање наставе планирано је суботама од 10:00 до 13:30 часова (4 школска часа + 3 паузе од 10 минута), on-line, преко MS Teams апликације.
Припремна настава ће се одржати у два циклуса, у летњем семестру:
- Први циклус од 10.02.2024. до 23.03.2024.

- Други циклус од 06.04.2024. до 25.05.2024. (субота 04.05. се неће радити због ускршњих празника).

У случају исказаног интересовања, у јуну месецу ће бити одржан додатни курс у истом обиму (28 школских часова) у једној радној недељи водећи рачуна да не долази до преклапања са припремном наставом из математике за ГРИД.

Цена похађања припремне наставе износи 15.000,00 дин. по полазнику. Уплате ће се моћи извршити и на девизни рачун у одговарајућој противвредности у еврима (како би студенти који не живе на територији Републике Србије могли да присуствују припремној настави).

Моле се сви заинтересовани кандидати за први циклус припремне наставе (10.02 - 23.03.2024.) да доказ о уплати (са именом полазника и e-mail адресом), скениран или фотографисан, пошаљу најкасније до 07.02.2024. године до 18:00 часова на e-mail: grid.pripremna.nastava@gmail.com.

За други циклус припремне наставе пријаве ће се примати од 01.03.2024. до 04.04.2024. до 18:00 часова.

На e-mail наведен на уплатници кандидати ће добити инструкције и приступни линк за онлине праћење предавања.

Кандидати уплату могу извршити на следећи рачун:
Жиро рачун: 840-1710666-12
Број модела: 97
Позив на број: 8105501005
Сврха уплате: припремни часови за полагање дела пријемног испита провера склоности - ГРИД
Прималац: ФТН, Нови Сад, смер ГРИД

Инструкције за уплату из иностранства:
Износи из иностранства морају бити уплаћени у валути EUR: 128 eur
При уплати је обавезно навести уз приложене инструкције дате у наставку и позив на број као и сврху уплате: припремни часови за полагање дела пријемног испита провера склоности – ГРИД 8105501005
Инструкције за уплату у банци
Трошкове банкарских провизија и трансакције плаћа уплатилац, што је важно напоменути при уплати у банци.
За све додатне информације можете се информисати од 8 до 14 часова, на број телефона + 381 21 485 26 23 или на mail адресу: dedijer@uns.ac.rs.

СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ПОЛАГАН?Е ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА // ТЕСТ СКЛОНОСТИ
Ликовна култура, за гимназије и средње стручне школе, Видосава Галовић и Бранка Гостовић, Завод за уџбенике Београд, 2021.
Графичко обликовање и писмо, за графицку и ликовну струку, Слободан Недел?ковић, Миодраг Недељковић, Завод за уџбенике
Рачунарство и информатика за 1. разред средње школе, Никола Клем, Завод за уџбенике, Београд, 2013.
Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије, Душа Вуковић, Станка Матковић, Мијодраг Ђуришић, Завод за уџбенике, Београд, 2016. (Области: Локалне рачунарске мреже, Веб технологије)
Рачунарство и информатика за 1. разред гимназија и средњих стручних школа, Мирсад Имамовић, Завод за уџбенике, Београд, 2014.
ОБЛАСТИ: Рачунарство и информатика; Рачунарски системи; Основна структура рачунара: процесор, меморије (врсте и улогу различитих меморија), улазно-излазни уређаји (врсте и намене различитих улазно-излазних уређаја), као и комуникацију између њих; Компоненте хардвера рачунарског система; Софтвер; Оперативни систем; Елементи графичког корисничког интерфејса и интеракција са њима; Апликативни програми; Рачунарске мреже; Средства и методе заштите рачунарских система; Интернет; Сервиси интернета; Безбедност и приватност на интернету.
Хемија 1, Недељковић Татјана, Уџбеник за први разред гимназије, Логос, 2020. (или било који Уџбеник из Хемије за први разред гимназије)
Хемија 2, Рајић Снежана, Уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, Логос, 2020. (ОБЛАСТИ: Метали с-, п- и д- блока периодног система елемената.)
Хемија за четврти разред гимназије, Петровић, Јулијана, Велимировић, Смиљана, , Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (ОБЛАСТИ: Добијање целулозе, Производња хартије, Природни и синтетски полимери, Боје.)
Физика за први разред гимназије (Физика 1), Милан О. Распоповић, Завод за уџбенике ИЛИ Физика за 1. разред четворогодишњих средњих стручних школа, Милан О. Распоповић и Татјана М. Бобић, Завод за уџбенике (ОБЛАСТИ: Основне физике (физичке величине, основне и изведене величине); Основни физички закони, Познати физичари.)
Физика за трећи разред гимназије општег и природно-математичког смера (Физика 3), Милан О. Распоповић, Завод за уџбенике ИЛИ Физика за 2. разред четворогодишњих средњих стручних школа, Милан О. Распоповић и Татјана М. Бобић, Завод за уџбенике(ОБЛАСТИ: Оптика (таласна и геометријска оптика*, оптичка својства ока), Таласи (врсте и карактеристике таласа, електромагнетни таласи; Основни физички закони, Познати физичари.)*Геометријска оптика се не налази у Физици за 2. разред четворогодишњих стручних школа.
Физика за четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера (Физика 4), Милан О. Распоповић, Завод за уџбенике (ОБЛАСТИ: Структура атома (Спонтана и стимулисана емисија светлости, ласери, холографија, полупроводници), Топлотно зрачење и фотони (Топлотно зрачење, Апсолутно црно тело, квантна природа електромагнетних таласа, фотоелектрични ефекат, честице-таласна природа светлости); Основни физички закони, Познати физичари.)