Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер сценске архитектуре, технике и дизајна (Дипл. инж. сцен. арх. тех. диз.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Архитектура и урбанизам; Примењене уметности и дизајн


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

На Департману за архитектуру и урбанизам, Факултета техничких наука развијена су три нивоа студија која се, користећи интердисциплинарни приступ, са различитих аспеката баве истраживањима у области сценског дизајна. На основу дугогодишњег искустава и непосредног увида у стање и токове развоја сценске уметности и образовања код нас и у свету, као и на основу интересовања студената архитектуре на Факултету техничких наука, креирана је структура студијског програма посвећена истраживањима у области сценске архитектуре, савремених техничко-технолошких достигнућа у области сценске уметности, као и развоју уметничких пракси како у области архитектуре, тако и у области извођачких уметности....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Милићевић др Слађана
ДоцентТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Увод у сценску архитектуру, технику и дизајн34018
Увод у студије позоришта и сценских уметности22015
Увод у студије архитектуре и визуелних уметности22015
Увод у студије технике21205
Нацртна геометрија са перспективом 122004
Цртање у сценском дизајну 111013

Година: 1, Семестар: Летњи

Увод у студије сценске архитектуре32016
Увод у студије сценске технике и технологије32016
Нацртна геометрија са перспективом 222004
Цртање у сценском дизајну 222004
Фотографија у сценском дизајну 112014
Увод у студије сценског дизајна32016

Година: 2, Семестар: Зимски

Архитектура сцене 133006
Техника сцене 133006
Дизајн сцене 123016
Конструкцијски системи у сценском дизајну20024
Макетарство у сценском дизајну11023
Изборна позиција 111025

Година: 2, Семестар: Летњи

Архитектура сцене 233006
Техника сцене 223016
Дизајн сцене 223016
Конструкције, материјали и технологије у сценском дизајну20024
Технике презентације у сценском дизајну20023
Изборна позиција 202205

Година: 3, Семестар: Зимски

Архитектура сцене 333027
Техника сцене 333027
Дизајн сцене 333027
Социологија уметности и културе20003
Изборна позиција 302203
Изборна позиција 420003

Година: 3, Семестар: Летњи

Архитектура сцене 433006
Техника сцене 433006
Дизајн сцене 433006
Уметничке праксе сценског дизајна23016
Изборна позиција 520003
Изборна позиција 620003

Година: 4, Семестар: Зимски

Савремена архитектура20204
Савремена сценска уметност20204
Савремена визуелна уметност20114
Изборни предмет 120002
Изборна позиција 733208
Изборна позиција 820004

Година: 4, Семестар: Летњи

Феноменологија сценског дизајна33017
Продукција пројеката у сценској архитектури, техници и дизајну23017
Изборни предмет 220002
Изборна позиција 930008
Стручна пракса00063
Дипломски рад00077