ЗИМА 2016


16.12.2016. - 15:11 

Четвртак, 22.12.2016. од 11h, Свечана сала ФТН-а„ГЛОБАЛНО ЗАГРЕВАЊЕ” И ЦИКЛИЧНОСТ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА
др Млађен Јовановић, доцент
Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Затрпани информацијама о галопирајућем „глобалном загревању” заборављамо да проверимо оправданост таквих тврдњи и прогноза. Ако направимо корак у назад и обухватимо ширу слику, цикличне климатске промене током Леденог доба ће нам бити најбољи учитељ...