Master akademske studije / Inženjerstvo informacionih sistema
Inženjerstvo informacionih sistema

 Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer informacionih tehnologija (Mast. inž. inf. tehnol.)


Obrazovno polje
Interdisciplinarno


Naučno-stručne oblasti
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment; Organizacione nauke; Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60 

Informacione tehnologije i sistemi u današnje vreme čine okosnicu savremenog društva. Oni posebno dolaze do izražaja u poslovnom svetu, kako u proizvodnom tako i u uslužnom domenu, gde je teško zamisliti bilo kakvu aktivnost koja nije direktno ili indirektno podržana informacionim tehnologijama i sistemima...
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Stefanović dr Darko
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Metode studijsko-istraživačkog rada202005
Reinženjering informacionih sistema202015
Empirijsko softversko inženjerstvo202004
Izborni predmet MAS IIS 1202004
Izborni predmet MAS IIS 2202015
Izborni predmet MAS IIS 3202015
Stručna praksa - master IIS000033

Godina: 1, Semestar: Letnji

Integracija informacionih sistema202015
Izborni predmet MAS IIS 4200304
Studijsko istraživački rad na teorijskim osnovama master rada IIS00010010
Master rad IIS00001010