Predmet: Optimizacioni algoritmi i nelinearno programiranje (17 - IFE215)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematička analiza 1dada

Predmeti kojima je preduslov predmet Optimizacioni algoritmi i nelinearno programiranje

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Operaciona istraživanjadada
Ovladavanje teorijskim i praktičnim osnovama nelinearne optimizacije statičkih i dinamičkih sistema
Studenti će biti osposobljeni da prepoznaju, formulišu i rešavaju probleme optimizacije, odnosno iznalaženja najboljeg dopustivog rešenja. Problemi ovog tipa su raznorodni, a javljaju se u širokoj lepezi inženjerskih oblasti. S obzirom na raznolikost raspoloživih optimizacionih algoritama, studenti će bit osposobljeni da prepoznaju najpodesniji algoritam, te da tako izabrani algoritam primene i implementiraju na konkretnom primeru.
Formulacija problema optimizacije. Teorijske osnove statičke optimizacije. Analitičko određivanje ekstrema, funkcije jedne i više promenljivih bez ograničenja. Analitičko određivanje ekstrema, funkcije jedne i više promenljivih sa ograničenjima tipa jednakosti i nejednakosti. Linearno programiranje. Numeričko rešavanje jednodimenzionih problema. Numeričko rešavanje višedimenzionih problema sa i bez prisustva ograničenja. Dinamičko programiranje. Savremeni optimizacioni postupci: genetski algoritam, simulacija kaljenja, PSO. Primena optimizacionih procedura u obučavanju veštačkih neuronskih mreža i u sistemima sa rasplinutom logikom. Primeri optimizacije konkretnih inženjerskih problema
Predavanja; Numeričko-računske vežbe; Računarske vežbe Laboratorijske vežbe. Konsultacije. Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni ispit se sastoji od najmanje četiri zadataka, da bi se ispit položio svaki zadatak se mora uraditi sa bar 50% uspešnosti. Gradivo se može podeliti na dva kolokvijuma. Usmeni ispit se polaže se prema spisku ispitnih pitanja.Kolokvijumi, testovi i ispit su pismeni. Pismeni deo je eliminatoran. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz kolokvijuma, domaćih zadataka, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Petrić, J., Zlobec, S.Nelinearno programiranje1983Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Vujanović, B., Spasić D.Metodi optimizacije1998Univerzitet u Novom Sadu, Novi SadSrpski jezik
Dimitri P. Bertsekas Nonlinear Programming 2004 Athena Scientific Engleski
Kanović, Ž., Rapaić, M., Jeličić, Z.Evolutivni algoritmi u inženjerskoj praksi2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Nocedal, JorgeNumerical Optimization2006SpringerEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Kolokvijumnene40.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jeličić dr Zoran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kapetina dr Mirna
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Mirković dr Milan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Prodanović Lazar
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Buljević Anja
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Stokanović Smilja
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Pejić Marko
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bulatović Jelena
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bulatović Jelena
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Pejić Marko
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Stokanović Smilja
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Buljević Anja
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Prodanović Lazar
Asistent-master

Računarske vežbe