Predmet: Sistemi i signali (17 - e141)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTeorijska elektrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 09.10.2006..

Obezbediti jedan opšti uvid u fundamentalne aspekte teorije signala i sistema uključujući algoritme za analizu linearnih vremenski nepromenljivih sistema u vremenskom i kompleksnom domenu.
Student koji uspešno završi ovaj predmet steći će uvid u osnovne koncepte teorije signala i sistema sa kontinulanim vremenom koji uključuje: - manipulacija sa regularnim i singularnim signalaima sa kontinulanim vremenom - razumevanje najopštijeg opisa sistema, i njihovu klasifikaciju i kvalitativna svojstva - pregled algoritama za analizu linearnih vremenski nepromenljivih sistema u vremenskom i kompleksnom domenu i koncept analognog filtriranja.
Fundamentalni aspekti teorije signala, koncept vremenske ose i koncept signala. Singilarni i regularni signali sa kontinualnim vremenom i operacije nad njima. Bilateralna Laplasova transformacija, Unilateralna Laplasova transformacija, Furijeova transformacija. Fundamentalni aspekti teorije sistema, opis terminalnog ponašanja elemenata sistema, njihova klasifikacija i povezivanje. Linearni vremenski nepromenljivi sistemi: analiza u vremenskom domenu i stabilnost. Analiza linearnih vremenski nepromenljivih sistema pomoću unilateralne Laplasove transformacije i Furijeove transformacije. Koncept filtriranja, uvod u klasifikaciju i sintezu filtara.
Predavanja; Auditorne vežbe; Računarske vežbe; Laboratorijske vežbe; Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
L. NovakSistemi i signali - skripta2005FTN Novi SadSrpski jezik
S. Dautović, R. StruharikLaboratorijske vežbe iz signala i sistema - skripta2005FTN Novi SadSrpski jezik
Mrinal Mandal, Amir AsifContinuous and Discrete Time Signals and Systems2007 Cambridge University PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dautović dr Staniša
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Struharik dr Rastislav
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Pilipović Nebojša

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Dautović dr Staniša
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bratić Stojanka
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bortnik Dušan

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kojić dr Sanja
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Marković Nikola
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe