Predmet: Reologija betonskih konstrukcija (06 - GD015)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcija
MultidisciplinarnaNe
ESPB13
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Metod naučnog radadane
Osposobljenost studenata za izbor odgovajućih reoloških modela za analizu betona i betonskih i prethodno i naknadno napregnutih konstrukcija uz uključivanje (skupljanje i tečenje betona i relaksacija čelika za prednaprezanje). Osposobljenost za eksperimentalna istraživanja dugotrajnih procesa u betonskim i prethodno napregnutim konstrukcijama.
Na osnovu teorijskih idealnih modela osposobljavanje studenata za izbor odgovarajućih modela za predikciju ponašanja monolitnih betonskih, montažnno-monolitnih, prethodno napregnutih (puno i parcijalno) konstrukcija. Mogućnost analize postupnog građenja u monolitnim i montažnim betonskim i prethodno napregnutim konstrukcijama.
Reologija sveže betonske mase i uticaj pojedinih komponenti na skupljanje i tečenje betona. Skupljanje betona i njegovo obuhvatanje u analizam složenih konstrukcija. Zakoni deformisanja idelaizovanih tela (Hookovo, Newtonov fluid, Sent-Venanovo, Maxwellovo, Kelvinovo, Binghamovo) telo i njihove kombinacija pri izboru reološkog modela. Osnovi viskoelstičnosti i njeno prilagođavanje armieranobetonskim i prethodno napregnutim elementima i konstrukcijama. Teorija starenja. Nasledna teorija starenja. Integralne i algebarske veze napon-dilatacije i primena step-by-step metoda za analiu dugotrajnih procesa u betonskim konstrukcijama. Analogija dinamičkih i reoloških modela. Numerička i eksperimentalna analiza tečenja betona i relaksacije čelika za prednaprezanje u parcijalno i potpuno prethodno napregnutim konstrukcijama.
Delom auditorno kroz predavanja i konsultacije, a delom preko seminarskih radova koji se javno brane i utiču na ocenu kandidata.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Radomir Folić i Borjan PopovićParcijalno prethodno napregnute konstrukcije2007FTN Novi Sad (knjiga je recenzirana jula 2007. očekuje se o)Srpski jezik
Radomir Folić i Milorad TatomirovićSpregnute betonske konstrukcije I i II deo2001Savez GITJ, BeogradSrpski jezik
Naaman, A.E.Prestressed Concrete Analysis and Design-Fundamentals1982McGraw-HeelEngleski
CEN - EN 1992Evrokod 2-Deo 1: Projektovanje betonskih konstrukcija2006CEN Brisel - prevod GF BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Kolokvijumdada30.00
Seminarski raddada30.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Folić dr Radomir
Prof. Emeritus

Predavanja
Nedostaje slika

Radonjanin Vlastimir

Predavanja
Nedostaje slika

Malešev Mirjana

Predavanja
Nedostaje slika

Brujić dr Zoran
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vukobratović dr Vladimir
Vanredni profesor

Predavanja