На функцији: Шеф катедре


ЗвањеОдДо
проф. др Зоран ЈеличићРедовни професор01.10.2018.Катедра за аутоматско управљање20181001