Predmet: Otpornost materijala (17 - A237)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMehanika deformabilnog tela
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Osposobljavanje studenata za analizu napona i deformacija koji se javljaju u konstrukcionim elementima, Rešavanje statički određenih i statički neodređenih problema. Domenzionisanje konstrukcionih elemenata.
Stečena znanja omogućavaju studentu prepoznavanje i analizu naponskih stanja i deformacija za elastično telo na osnovu kojih se mopže izvršiti dimenzionosanje elemenata. Student je osposibljen za samostalno rešenanje problema iz oblasti Otpornosti materijala kako u okviru viših kurseva na studijam tako i u inženjerskoj praksi.
Osnovni zadaci otpoornosi materijala; Metod preseka; Koši Ojlerova hipoteza; Matrica napona; Mere deformacija; Aksijalno opterećen štap: statički određen i statički neodređen; Uvijanje štapova kružnog poprečnog preseka: naponi i deformacije; Savijanje štapova: normalni naponi; Deformacije pri svijanju: elastična linija; Stabilnost štapova, kritična sila izvijanja; Savremeni materijali u arhitekturi: viskoelastični, pseudoelasrični i materijali sa memorijom;
Predavanja. Auditorne vežbe. Konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima. Na vežbama rade se dodatni zadaci koji proširuju gradivo sa predavanja. Redovno, u unapred najavljeni terminima svake nedelje održavaju se i konsultacije. Gradivo je podeljeno u dva modula: prvi modul ( aksijalno opterećen štap, uvijanje) i drugo modul (savijanje i izvijanje) koji se polažu posebno. Ukoliko se ne polože moduli, polaže se pismeni ispit koji je eliminatoran.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Maretić, R.Otpornost materijala2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Maretić, R.Zbirka rešenih zadataka iz otpornosti materijala2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada3.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na predavanjimadada2.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Glavardanov dr Valentin
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Glavardanov dr Valentin
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Berecki Armin
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe