Akreditacije, Licence, Sertifikati, Ovlašćenja, i dokumenta za učešće na tenderima

Licenca za obavljanje poslova pregleda i provere opreme rad13.12.2017.20171213
Ovlašćenje Fakultetu tehničkih nauka za stručno osposobljavanje vozača vozila u transportu opasnog tereta.13.12.2017.20171213
Licenca Fakultetu tehničkih nauka za stručno osposobljavanje savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.13.12.2017.20171213
Akreditacija centra za izuzetne vrednosti13.12.2017.20171213
Licenca za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad13.12.2017.20171213
Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu13.12.2017.20171213
Potvrda o priznavanju sistema kvaliteta13.12.2017.20171213
Rešenje za dobijanje VELIKE LICENCE13.12.2017.20171213
Sertifikati FTN-a13.12.2017.20171213
Agencija za privredne registre: Registraciona prijava upisa ponuđača13.12.2017.20171213