Подаци о звању
НазивСпецијалиста инжењер геодезије (Спец. инж. геодез.)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиГеодетско инжењерство
Ниво студијаСпецијалистичке академске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
Тренутно нема података о студијским програмима!