Predmet: Geoinformacioni sistemi (06 - AU54)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti geomatike, geoinformatike i geoinformacionih sistema. Upoznavanje sa aktuelnim GIS alatima i obalstima primene GIS-a.
Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema korišćenjem geoinformacionih tehnologija.
Predavanja: Mesto i uloga geoinformacionih sistema (GIS). Uvod u GIS. Osnovni pojmovi i terminologija. Infrastruktura geoprostornih podataka. Prostorni referentni okviri. Modeliranje prostornih objekata, GIS model podataka, rasterski i vektorski modeli, geometrija, topologija i topografija prostora. Dekompozicija elemenata prostora. Arhitektura GIS sistema. Baze podataka o prostoru. Interpretacija i prezentacija podataka o prostoru. Uvod u vizuelizaciju geoprostornih podataka. Prostorne analize. GIS alati. Standardizacija u oblasti geoinformacionih sistema i tehnologija – OpenGis, ISO TC211. Servisno orijentisana arhitektura GIS-a - troslojna arhitektura. Primena standarda u realizaciji GIS sistema. Primene GIS sistema u različitim oblastima. Vežbe: Upoznavanje sa GIS alatima. Primena GIS alata za vizuelizaciju geoprostornih podataka i prostorne analize. Upoznavanje sa standardima.
Oblici nastave: predavanja; računarske vežbe; konsultacije; samostalna izrada obaveznih zadataka. Provera znanja: vođena i samostalna izrada obaveznih zadataka; testovi u pisanoj formi; završni ispit – u usmenom obliku.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
C. Jones Geographical Information Systems and Computer Cartography 1997 Pearson Education Inc. Engleski
S. Shekhar, S. Chawla Spatial Databases: A Tour 2003 Pearson Education Inc. Engleski
Peter A. Burrough, Rachael A. McDonnellPrincipi geografskih informacionih sistema2006Građevinski fakultet BeogradSrpski jezik
Keith R. McCloyResource Managament Information Systems Remote Sensing, GIS and Modelling2006Taylor & FrancisEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Odbranjene računarske vežbedada10.00
Odbranjene računarske vežbedada10.00
Odbranjene računarske vežbedada10.00
Odbranjene računarske vežbedada10.00
Odbranjene računarske vežbedada10.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Govedarica dr Miro
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Radulović dr Aleksandra
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Kamenko Ilija
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Novković Teodora
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Terzić Branko
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Lazić Krsto
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Lazić Jelena
Asistent-master

Računarske vežbe