Основне академске студије / Софтверско инжењерство и информационе технологије
Софтверско инжењерство и информационе технологије

 Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. ел.техн и рач.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Струка софтверско инжењерство је млада - први пут се термин софтверско инжењерство појавио 1968. године, али је данас у међународним оквирима јасно дефинисана као посебна струка за којом постоји изузетно велика потражња на међународном и домаћем тржишту рада. ...
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Зарић др Мирослав
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Основе програмирања20229
Алгебра43109
Архитектура рачунара20205
Социологија технике20002
Изборни страни језик 130003

Година: 1, Семестар: Летњи

Објектно оријентисано програмирање 130227
Алгоритми и структуре података30217
Увод у софтверско инжењерство30205
Интернет мреже20204
Математичка анализа43019

Година: 2, Семестар: Зимски

Дискретна математика33007
Објектно оријентисано програмирање 220226
Организација података20225
Нумерички алгоритми и нумерички софтвер20114
Изборна позиција - а42108

Година: 2, Семестар: Летњи

Спецификација и моделирање софтвера40318
Базе података20227
Паралелно програмирање20204
Системска програмска подршка 130206
Оперативни системи20205

Година: 3, Семестар: Зимски

Софтверски обрасци и компоненте30217
Веб програмирање30217
Статистика31206
Софтвер надзорно-управљачких система30215
Основи рачунарске технике - ЛПРС30215

Година: 3, Семестар: Летњи

Писана и говорна комуникација у техници21104
Интернет софтверске архитектуре20215
Интеракција човек рачунар20114
Програмски преводиоци20204
Методологије развоја софтвера20215
Изборна позиција б40318

Година: 4, Семестар: Зимски

Изборна позиција ц20216
Изборна позиција д30317
Изборна позиција г30227
Конструкција и тестирање софтвера30206
Стручна пракса- пројекат00033

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборна позиција е30315
Изборна позиција ф30227
Изборна позиција х30314
Изборна позиција и30315
Израда и одбрана завршног дипломског рада000710