Predmet: Engleski jezik - osnovni viši (06 - EJE5)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastEngleski jezik
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Engleski jezik za inženjere 2neda

Predmeti kojima je preduslov predmet Engleski jezik - osnovni viši

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Engleski jezik - višidada
Usavršavanje i razvijanje svih jezičkih veština na nivou B2 Zajedničkog evropskog okvira za strane jezike u okviru materije pokrivene ovim predmetom. Ovladavanje vokabularom i gramatičkom gradjom koju pokriva predmet.
Studenti su sposobni da prilikom čitanja, pisanja, slušanja i govora funkcionišu na nivou koji je približan nivou B2 Zajedničkog evropskog okvira za strane jezike. Poseduju širok fond reči vezan za teme koje se obradjuju u okviru predmeta i adekvatno ih koriste. Samouvereno vladaju gramatičkom gradjom definisanom na ovom nivou.
Gramatička gradja pokrivena literaturom za ovaj predmet na nivou B2 Zajedničkog evropskog okvira za strane jezike. Vokabular vezan za teme pokrivene literaturom. Razvijanje svih jezičkih veština na ovom nivou u okviru date literature (prvi deo udžbenika. )
Akcenat je na aktivnosti studenata u toku časa, njihovoj interakciji sa nastavnikom i medju sobom. Koristi se komunikatvni pristup u nastavi stranih jezika.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Simon Haines and Barbara StewartFirst Certificate Masterclass (Units 1- 6)2000Oxford University PressEngleski
Simon Haines and Barbara StewartFirst Certificate Language Practice2000 Oxford University PressEngleski
Grupa autoraOxford English - Serbian Dictionary2006OUPEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mirović Ivana
Nastavnik stranih jezika

Predavanja
Nedostaje slika

Katić mr Marina
Nastavnik stranih jezika

Predavanja
Nedostaje slika

Ličen Branislava
Nastavnik stranih jezika

Predavanja