Predmet: Upravljanje, modelovanje i simulacija sistema (06 - E126)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2006..

Ovladavanje studenta teorijskim i praktičnim osnovama upravljanja, modelovanja i simulacije sistema.
Stečena znanja mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, a takođe predstvaljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta.
Modelovanje sistema, matematički modeli; Primena Laplasove transformacije; Funkcija prenosa; Modelovanje u prostoru stanja; Analiza u prostoru stanja; Karakteristike i performanse sistema; Analiza stabilnosti, algebarski kriterijumi; Upravljanje sistemima, PID regulatori; Uvod u digitalne sisteme automatskog upravljanja; Simulacija sistema i simulacioni jezici (Matlab/Simulink); Računarska simulacija: modeli i analiza;
Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni deo ispita je eliminatoran. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz domaćih zadataka, laboratorijskih i računarskih vežbi, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Latinka Ćalasan, Menka PetkovskaMATLAB i dodatni moduli Control System Toolbox i SIMULINK1995Mikro knjiga, BeogradSrpski jezik
A. Erdeljan, D. ČapkoŠtampani materijal koji pokriva predavanja i vežbe2005Srpski jezik
M. StojićKontinualni sistemi automatskog upravljanja2000Naučna Knjiga, BeogradSrpski jezik
B. Kovacević, Ž. ĐurovićSistemi automatskog upravljanja - zbornik rešenih zadataka2000Nauka, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Erdeljan dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bekut dr Duško
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vukmirović dr Srđan
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Radulović dr Aleksandra
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mejić dr Luka
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mejić dr Luka
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Radulović dr Aleksandra
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Matić dr Dragan
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Stojaković Nedeljko

Laboratorijske vežbe