Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Маст. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60 

Студије примењеног софтверског инжењерства на Департману за енергетику, електронику и телекомуникације Факултета техничких наука у Новом Саду су засноване на најбољим искуствима најпрестижнијих светских универзитета (MIT, Carnegie Mellon, Fraser). Наставни план је конципиран тако да прати најсавременије тенденције у рачунарству (посебно у софтверском инжењерству), ради њихове примене у развоју комплексних софтверских система примењивих на различите индустрије.
Студије су подељене на три степена....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Селаков др Александар
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Изборни предмет10-130-28-141-52.00-5.0030

Година: 1, Семестар: Летњи

Пројекат44000.006
Стручна пракса00006.004
Мастер рад - студијски истраживачки рад000120.0012
Мастер рад - израда и одбрана00004.008