Predmet: Master rad - izrada i odbrana (17 - ESI118)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastPrimenjeno softversko inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Cilj izrade i odbrane master rada je da student pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni stečenih praktičnih i teorijskih znanja iz odgovarajuće oblasti. Osposobljavanje studenata za praćenje literature i istraživački rad.
Izradom i odbranom master rada studenti koji su završili studije treba da budu kompetentni da rešavaju realne probleme iz prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele. Master student stiče temeljno poznavanje i razumevanje svih disciplina odgovarajuće oblasti, kao i sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka. Master studenti su sposobni da na odgovarajući način napišu i da prezentuju rezultate svog rada. Svršeni studenti ovog nivoa studija poseduju kompetenciju za praćenje i primenu novina u struci, kao i za saradnju sa lokalnim socijalnim i međunarodnim oktuženjem.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama i oblašću koja je obuhvaćena zadatom temom master rada. Student u dogovoru sa mentorom izrađuje master rad u pismenoj formi u skladu sa predviđenim standardima Fakulteta tehničkih nauka. Student brani master rad javno u dogovoru sa mentorom i u skladu sa predviđenim standardima. Student proučava stručnu literaturu, stručne i master radove studenata koji se bave sličnom tematikom, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka koji je definisan zadatkom master rada.
Mentor za izradu i odbranu master rada formuliše temu sa zadacima za izradu master rada. Kandidat u konsultacijama sa mentorom samostalno radi na problemu koji mu je zadat. Nakon izrade rada i saglasnosti mentora da je uspešno urađen rad, kandidat brani rad pred komisijom koja se sastoji od najmanje tri člana od kojih bar je jedan sa drugog Fakulteta.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoraOdgovarajući materijal neophodan za rešavanje konkretnih problema.nemaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana master radaneda50.00
Izrada master radadada50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!