Predmet: Modelovanje i simulacija poluprovodničkih komponenti (06 - EM517)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 12.10.2009..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Uvod u elektronikudada
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti modelovanja i simulacija poluprovodničkih komponenti. Osposobljavanje studenata za kombinovanje teorijskog i simulacionog pristupa tokom modelovanja komponenti.
- poznavanje sekundarnih efekata u savremenim submikronskim komponentama - sposobnost prepoznavanja efekata u savremenim modelima submikronskih komponenata -sposobnost procene uticaja efekata prvog i drugog rega submikronskih transistora na osnovu rezultata simulacija u programskom alatu Cadence.
Osnovne osobine mikroelektronskih kola. Osnovni model MOSFET-a malih dimenzija. Napredni model MOSFET-a malih dimenzija (efekat visokog električnog polja- modulacija dužine kanala, efekat vrućih elektrona, promena pokretljivosti kao funkcija polarizacije gejta, efekti kratkog kanala- DIBL, struje curenja gejta i efektivna debljina oksida ). Modelovanje parazitnog bipolarnog tranzistora u strukturi MOSFET-a. Modelovanje promene paraga provođenja MOSFET-a. Modelovanje rada MOSFET-a u nekvazistacionarnim procesima. RF MOSFET model. . Pregled savremenih MOSFET modela (BSIM, EKV, MOS MODEL9, MOSA1, ). Heterospojne elektronske komponente (MESFET, HEMT, HBT). Modelovanje poluprovodničkih procesa i neslaganja parametara komponenti (device mismatch). Korišćenje programskog paketa Cadence tokom simulacija i analiza modela komponenti.
Predavanja; Auditorne vežbe; Računarske vežbe; Laboratorijske vežbe; Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
T. Ytterdal, Y. Cheng, T.A. FjeldlyDevice Modeling for Analog and RF CMOS circuit design2003WileyEngleski
J.J. LiouAdvanced Semivonductor Device Physics and Modeling1994Artech HouseEngleski
P. HabasPrinciples of Physics and Modeling of Submicron Devices1997Skripta seminara održanog na FTN-uEngleski
Editor W. L. EnglProcess and Device Modeling1986ElsevierEngleski
L. Huber, P. HabasZbirka rešenih ispitnih zadataka iz elektronskih elemenata1986Skripta, FTN Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Živanov dr Ljiljana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Teodorović dr Predrag
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Đugova dr Alena
Naučni saradnik

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Radić dr Jelena
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Radić dr Jelena
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Đugova dr Alena
Naučni saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Teodorović dr Predrag
Docent

Laboratorijske vežbe