Predmet: Šum u elektronskim kolima (06 - EM516)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 12.10.2009..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Uvod u elektronikudada
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti uticaja šuma na rad komponenti i elektronskih kola u celini, Minimizacija šuma komponente i elektronskog kola. Osposobljavanje studenata za kombinovanje teorijskog, mernog i simulacionog pristupa tokom rešavanja problema.
- sposobnost razumevanja osnovnih problema šuma u komponenti i kolu od interesa - sposobnost merenja i ekstrakcije parametara šuma komponente iz automatski prikupljenih rezultata merenja - sposobnost modelovanja šuma komponente i korištenje rezultata u softverskim paketima za analizu elektronskih kola - sposobnost projektovanja elektronskih kola u cilju smanjenja uticaja šuma i poboljšanja performansi
Verovatnoća i slučajni procesi. Stohastički procesi. Autokorelacija i spektralna gustina snage signala. Pregled osnovnih unutrašnjih šumova komponenti (termički šum, fliker šum, generaciono-rekombinacioni šum, šum sačme...). Osnovne jedinice (dB,dBm,...) Osnovni parametri šuma komponente (spektralna gustina snage šuma, spektralna gustina snage šuma referncirana na ulaz). Princip ekstrakcije parametara šuma komponente iz šuma celog kola. Šum mernih uređaja i njihovo uticaj na vrednosti dobijene merenjem (noise floor, input noise, background noise...). Modelovanje šuma komponente na osnovu automatski prikupljenih rezultata merenja. Parametri procene kvaliteta pasivnih i aktivnih elektronskih kola sa stanovišta šuma (odnos signal/šum -SNR, faktor šuma - NF...) i tehnike poboljšanja. NF kaskadnih kola i kola sa gubicima. Problemi šuma u savremenim RF i MW kolima (savremena elektronska kola koja tada pokažu izuzetan prodor na tržište). Šum tranzistorskog pojačavača i princip njegovog minimizovanja. Fazni šum oscilatora. Projektovanje oscilatora sa što manjim faznim šumom. Šum miksera. Projektovanje poboljšanog miksera sa stanovišta šuma. Uticaj šuma na prijem primopredajnika u zavisnosti od tipa modulacije (verovatnoća greške - EBR...). Uticaj šuma na rad digitalnih kola. Zaštita elektronskih kola od spoljašnjeg šuma. Projektovanje priključaka za napajanje. Projektovanje uzemljenja.
Predavanja; Auditorne vežbe; Računarske vežbe; Laboratorijske vežbe; Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
A. van der ZielNoise in Solid State Devices and Circuits1986Wiley & SonsEngleski
B. Zovko-CihlarŠum u Radiokomunikacijiama1987Školska knjiga, ZagrebSrpski jezik
B. RazaviRF Microelectronics1998Prentice-HallEngleski
David M. PozarMicrowave and RF Design of Wireless Systems2001WileyEngleski
T. H. LeeThe Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits1998Cambridge University PressEngleski
John R. BarnesElectronics System Design: Intereference and Noise Control Techniques1987Prentice-HallEngleski
M. MardiguianEMI Troubleshooting Techniques1999McGraw-HillEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radić dr Jelena
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Radić dr Jelena
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe