Klub prijatelja FTN-a


23.06.2014. - 15:08 
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu pokreće akciju okupljanja kompanija, preduzeća, banaka, industrije, IT firmi, uslužnih firmi, SMEs, privatnih firmi i dr., kao i alumni – bivših studenata FTN-a u Klub prijatelja Fakulteta tehničkih nauka (Klub prijatelja FTN-a).
Cilj je da se pomognu aktivnosti fakulteta vezane za naše studente, kao i da se uspostavi stalno prisustvo ovih firmi u raznim oblicima na FTN-u. Time će se stvoriti "pool" kompanija oko FTN-a, koje bi pored pomoći i sponzorstva, nudile mogućnost izrade stručne prakse (na osnovnim i master studijama), zapošljavanja diplomiranih studenata, povratne informacije o kvalitetu naših studijskih programa, kao i promocije FTN-a u privredi i druge vidove saradnje.

Istovremeno bi naši bivši studenti (alumni) bili informisani o aktivnostima na FTN-u, mogućnostima daljeg usavršavanja, školovanja i bili u prilici da pomognu u opremanju laboratorija, da daju savete, korisna iskustva i sl.

Poziv za Klub prijatelja FTN-a

Članovi kluba prijatelja FTN-a:

BANCA INTESA ad Beograd, RC NOVI SAD

NEXE Grupa – POLET IGK, NOVI BEČEJ

HITARD Engineering Roterdam – NOVI SAD

JP Informatika – NOVI SAD

JKP Čistoća, Novi Sad

ICM, Novi Sad

GLOBUS AUTO, d.o.o., Pančevo

DAK-NS, d.o.o., Beočin-Novi Sad

HI-CAD, Novi Sad

General-auto, Novi Sad

DANS – Društvo arhitekata Novi Sad

NOVATRONIC, d.o.o., Novi Sad

Centar Cisco, Novi Sad

Stylos Group

Microsoft Srbija, Beograd

Hotel Zenit Novi Sad

ATB Sever doo - Subotica