Клуб пријатеља ФТН-а


23.06.2014. - 15:08 
Факултет техничких наука у Новом Саду покреће акцију окупљања компанија, предузећа, банака, индустрије, IT фирми, услужних фирми, SMEs, приватних фирми и др., као и алумни – бивших студената ФТН-а у Клуб пријатеља Факултета техничких наука (Клуб пријатеља ФТН-а).
Циљ је да се помогну активности факултета везане за наше студенте, као и да се успостави стално присуство ових фирми у разним облицима на ФТН-у. Тиме ће се створити "pool" компанија око ФТН-а, које би поред помоћи и спонзорства, нудиле могућност израде стручне праксе (на основним и мастер студијама), запошљавања дипломираних студената, повратне информације о квалитету наших студијских програма, као и промоције ФТН-а у привреди и друге видове сарадње.

Истовремено би наши бивши студенти (алумни) били информисани о активностима на ФТН-у, могућностима даљег усавршавања, школовања и били у прилици да помогну у опремању лабораторија, да дају савете, корисна искуства и сл.

Позив за Клуб пријатеља ФТН-а

Чланови клуба пријатеља ФТН-а:

BANCA INTESA ад Београд, РЦ НОВИ САД

NEXE Група – ПОЛЕТ ИГК, НОВИ БЕЧЕЈ

HITARD Engineering Roterdam – НОВИ САД

ЈП Информатика – НОВИ САД

ЈКП Чистоћа, Нови Сад

ICM, Нови Сад

GLOBUS AUTO, д.о.о., Панчево

DAK-NS, д.о.о., Беочин-Нови Сад

HI-CAD, Нови Сад

General-auto, Нови Сад

DANS – Друштво архитеката Нови Сад

NOVATRONIC, д.о.о., Нови Сад

Центар Cisco, Нови Сад

Stylos Group

Microsoft Србија, Београд

Хотел Зенит Нови Сад

АТБ Север доо - Суботица