Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер машинства (Дипл. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Студијски програм за техничку механику и дизајн у техници који је пројектован да одговори на изазов инжењерства, а то је да претвара нова техничка открића у комерцијалну реалност кроз јасну примену акумулираног научног знања, практичног инжењерског искуства и вештине решавања проблема. Овај програм даје одличну припрему како за анализу и решавање најопштијих проблема са којима се машински инжењер среће у својој свакодневној пракси, тако и за наставак образовања до академског степена доктора наука....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Мађаревић др Дамир
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 133007
Механика 122005
Основи рачунарства и програмирања00406
Машински материјали40318
Изборни предмет 122004

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 233007
Механика 222005
Инжењерске графичке комуникације42209
Изборни страни језик20002
Изборни предмет 232017

Година: 2, Семестар: Зимски

Механика 333007
Машински елементи44009
Отпорност материјала44009
Изборни предмет 142008

Година: 2, Семестар: Летњи

Основи механике флуида21105
Основи машинских технологија 120204
Теорија механизама и машина21105
Компјутерско пројектовање20226
Основи термодинамике22005
Изборни страни језик20002

Година: 3, Семестар: Зимски

Теорија осцилација22005
Теорија еластичности22005
Системи аутоматског управљања44008
Рачунарске методе у механици33007
Изборни предмет 122005

Година: 3, Семестар: Летњи

Виши курс отпорности материјала32006
Биомеханика и механика спорта32006
Механика континуума33007
Динамика и стабилност конструкција22004
Основи машинских технологија 220204
Стручна пракса00033

Година: 4, Семестар: Зимски

Аналитичка механика33008
Бука, вибрације и дизајн22005
Изборни предмет 133006
Изборни предмет 233005
Индустријска роботика32005

Година: 4, Семестар: Летњи

Оптимизација механичких система33008
Теорија плоча и љуски33007
Динамика неглатких механичких система22005
Изборни предмет 322004
Завршни - Дипломски рад00077