Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер мехатронике (Дипл. инж. мехатрон.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Мехатроника: Електротехничко и рачунарско инжењерство; Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Мехатроника је мултидисциплинарна инжењерска дисциплина која обухвата комбинацију електротехнике, рачунарства, машинства и аутоматског управљања. Мехатронички приступ пројектовању има за циљ синергетску интеграцију електронике, механике, аутоматског управљања и рачунарства у циљу унапређења и/или оптимизацији функционалности пројектованог производа...
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Раковић др Мирко
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Физика20205
Основе развоја производа32016
Математика 132016
Основи електротехнике 122104
Основе рачунарства20214
Материјали у машинству20204

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 222016
Основи електротехнике 222105
Основе програмирања30226
Материјали у електротехници22005
Механика 1 - основе32017
Социологија технике20002

Година: 2, Семестар: Зимски

Механика 2 - опште22006
Отпорност материјала33006
Математика 332027
Машински елементи 122005
Увод у електронику32006

Година: 2, Семестар: Летњи

Програмирање и програмски језици20205
Машински елементи 223005
Дигитална електроника22015
Мерења у техници20205
Системи аутоматског управљања42208
Изборна позиција 120002

Година: 3, Семестар: Зимски

Моделирање и симулација система 120204
Аутоматско управљање 232005
Аналогна електроника32005
Механика машина21014
Изборни предмет 2 МЕХАТРОНИКА основне00006
Изборни предмет 3 МЕХАТРОНИКА основне00006

Година: 3, Семестар: Летњи

Индустријска роботика40408
Компоненте технолошких система40408
Примена сензора и актуатора20216
Изборни предмет 3 МЕХАТРОНИКА основне00008

Година: 4, Семестар: Зимски

Програмирање и примена програмабилно логичких контролера30307
Изборни предмет 4 МЕХАТРОНИКА основне00007
Изборни предмет 5 МЕХАТРОНИКА основне00005
Изборни предмет 6 МЕХАТРОНИКА основне00007
Изборни предмет 7 МЕХАТРОНИКА основне00006
Стручна пракса - основне академске студије00033

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборни предмет 8 МЕХАТРОНИКА основне00005
Изборни предмет 9 МЕХАТРОНИКА основне00006
Изборни предмет 10 МЕХАТРОНИКА основне00006
Завршни - дипломски рад00058