Predmet: Analiza podataka o stanju okoline (06 - Z305A)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredinedada
Sticanje osnovnih znanja o instrumentalnim metodama hemijske analize neophodnim u oblasti inženjerstva zaštite voda, vazduha i zemljišta. Upoznavanje sa savremenim metodama planiranja eksperimenta, obrade i analize eksperimentalnih podataka.
Stečena znanja student će koristiti pri analitičkoj proceni i statističkoj obradi podataka o nivoima kontaminacije, načinima depozicije i dinamici disperzije zagađujućih materija u različitim biotskim i abiotskim matriksima životne sredine.
Struktura čistih supstanci. Osobine i ponašanje gasova, čvrstih i tečnih supstanci. Disperzni sistemi. Rastvori. Fazne ravnoteže, pravilo faza, dvokomponentni i trokomponentni sistemi. Fizička i hemijska adsorpcija, toplota adsorpcije, adsorpcione izoterme. Kataliza, katalitičke reakcije, teorije heterogene katalize, homogena kataliza. Eksperiment u praksi, pristup eksperimentalnom istraživanju, planiranje eksperimenta. Tipovi grešaka, sistematske greške, grube greške, slučajne greške. Tačnost i preciznost dobijenih rezultata merenja. Izražavanje analitičkih podataka. Grafička analiza rezultata eksperimenta. Statistička obrada rezultata eksperimenta. Metode analize. Hemijske, senzorne, biohemijske i instrumentalne metode. Spektroskopija, teorijske osnove i vrste spektroskopije. Instrumenti u optičkoj spektroskopiji. Teorijske osnove metoda razdvajanja. Hromatografske analitičke metode.
Predavanja. Laboratorijske i računske vežbe. Konsultacije, zajedničke i individualne. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima, računskim i laboratorijskim vežbama. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na pismeni i usmeni ispit. Pismeni deo ispita se može polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ilija PantelićUvod u teoriju inženjerskog instrumenta1976Univerzitet u Novom SaduSrpski jezik
Nikola MarjanovićInstrumentalne metode analize, I/1. Metode razdvajanja2001Univerzitet u Banja LuciSrpski jezik
M. Vojinović Miloradov, J. Radonić, M. Turk SekulićAnaliza podataka o stanju okoline - Interna skripta2011Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
I. BajalovićOsnovi fizičke hemije1983IRO „Građevinska knjiga“, BeogradSrpski jezik
I. Holclajtner AntunovićOpšti kurs fizičke hemije2000Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, BeogradSrpski jezik
P. PutanovOsnove fizičke hemije I deo1989Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi SadSrpski jezik
P. PutanovOsnove fizičke hemije II deo1989Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi SadSrpski jezik
D.A. Skoog, D.M. West, F.J. HollerFundamentals of Analytical Chemistry1992Saunders College Pub.Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radonić dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Adamović dr Dragan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Pap Sabolč
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Ćeranić Mirjana
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kosanić Tijana
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Bošković Nikola
Stipendista Min.nauke na dokt.studijama

Laboratorijske vežbe