Predmet: Graditeljstvo i životna sredina (06 - Z202A)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Program predmeta

Program se primenjuje od 11.09.2007..

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima održive izgradnje objekata, principe pravilnog i ekološki ispravnog prostornog planiranja, izbora građevinskih materijala, konstruktivnih rešenja i zaštite od požara u projektovanju zgrada. Posebno se žele istaći novi trendovi u gradnji energetski efikasnijih objekata, i objekata građenih prirodnim materijalima.
Student je osposobljen za ekološku analizu postojećih objekata i ekološku analizu novih projektnih građevinskih rešenja za buduće građevinske objekte. Osposobljava se za analizu bezbednosti radnika i zaštitu na radu. Takođe može da učestvuje u ekološkoj analizi prostornih i urbanističkih planova, kao i da izrađuje požarnu analizu (proračun požarne otpornosti i potrebne klase otpornosti objekata prema požaru).
Predavanja obuhvataju sledeće teme: Mere zaštite životne sredine u prostornom planiranju. Osnovni prostorno - planerski principi ekološki ispravne gradnje. Klasični modeli prostorne strukture grada, Solarni urbanizam, Rekonstrukcija i revitalizacija naselja, Makropožarni sektori, Planiranje sela.Građevinski materijali - ekološka ocena Kriterijumi za ekološku ocenu materijala, Energetski aspekti, Trajnost materijala i elemenata zgrada, Ponašanje materijala na visokim temperaturama, Prirodni radionukleidi u građevinskim materijalima, Novi materijali - fazno promenljivi materijali. Građevinske konstrukcije - ekološka ocena. Osnovni principi ekološki ispravne gradnje, Ekologija stanovanja, Energetski aspekti kod građenja zgrada, Bioklimatska i solarna arhitektura, Osnovni tipovi samogrejnih objekata, Zdrave zgrade, Ekonomičnost ekoloških izmena kod građenja, Seizmički aspekti kod građenja. Regulativa u oblasti zaštite od požara, Evrokodovi i uvođenje požarne analize, Građevinske mere zaštite od požara. Grafičke vežbe obuhvataju grafičke prikaze detalja ekološki prihvatljive izgradnje zgrada, pasivne solarne arhitekture, i požarne analize objekata. Seminarski radovi se izrađuju iz pojedinih oblasti predhodno datih u sadržaju predmeta, ali sa proširenim područjem istraživanja - obavezno dopunjenim iskustvima u Svetu iz zadate oblasti.
Predavanja su auditorna. Grafičke vežbe se rade po grupama, olovkom na hameru, prema zadanim podacima na štampanim predlošcima. Seminarski radovi se izrađuju po grupama, prema zadanim temama od strane profesora, a odbrane seminarskih radova su auditorne, u terminima za vežbe. Konsultacije se održavaju u kabinetu profesora, dva puta nedeljno. Provera znanja se sastoji iz ocene grafičkih radova, usmene odbrane seminarskog rada i provere teoretskog znanja pismenim testom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Krnjetin SlobodanGraditeljstvo i zaštita životne sredine2004Prometej , Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Krnjetin dr Slobodan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Jakšić dr Željko
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Sremački dr Maja
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Batinić Branislav
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ilić Mićunović dr Milana
Docent

Auditorne vežbe