На функцији: Рецензент радова у часопису


ЗвањеОдДо
ванр. проф. др Марко ВекићВанредни професор05.06.2024.Факултет техничких наука20240605
Асистент Сара КопривицаАсистент05.06.2024.Факултет техничких наука20240605
Љубомир МилашиновићЗАМЕНИК ШЕФА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ01.05.2020.Факултет техничких наука20200501
проф. др Жељен ТрповскиРедовни професор01.05.2020.Факултет техничких наука20200501