Osnovne akademske studije / Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
Scenska arhitektura, tehnika i dizajn

 Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer scenske arhitekture, tehnike i dizajna (Dipl. inž. scen. arh. teh. diz.)


Obrazovno polje
Interdisciplinarno


Naučno-stručne oblasti
Arhitektura i urbanizam; Primenjene umetnosti i dizajn


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka razvijena su tri nivoa studija koja se, koristeći interdisciplinarni pristup, sa različitih aspekata bave istraživanjima u oblasti scenskog dizajna. Na osnovu dugogodišnjeg iskustava i neposrednog uvida u stanje i tokove razvoja scenske umetnosti i obrazovanja kod nas i u svetu, kao i na osnovu interesovanja studenata arhitekture na Fakultetu tehničkih nauka, kreirana je struktura studijskog programa posvećena istraživanjima u oblasti scenske arhitekture, savremenih tehničko-tehnoloških dostignuća u oblasti scenske umetnosti, kao i razvoju umetničkih praksi kako u oblasti arhitekture, tako i u oblasti izvođačkih umetnosti....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Milićević dr Slađana
DocentTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Uvod u scensku arhitekturu, tehniku i dizajn34018
Uvod u studije pozorišta i scenskih umetnosti22015
Uvod u studije arhitekture i vizuelnih umetnosti22015
Uvod u studije tehnike21205
Nacrtna geometrija sa perspektivom 122004
Crtanje u scenskom dizajnu 111013

Godina: 1, Semestar: Letnji

Uvod u studije scenske arhitekture32016
Uvod u studije scenske tehnike i tehnologije32016
Nacrtna geometrija sa perspektivom 222004
Crtanje u scenskom dizajnu 222004
Fotografija u scenskom dizajnu 112014
Uvod u studije scenskog dizajna32016

Godina: 2, Semestar: Zimski

Arhitektura scene 133006
Tehnika scene 133006
Dizajn scene 123016
Konstrukcijski sistemi u scenskom dizajnu20024
Maketarstvo u scenskom dizajnu11023
Izborna pozicija 111025

Godina: 2, Semestar: Letnji

Arhitektura scene 233006
Tehnika scene 223016
Dizajn scene 223016
Konstrukcije, materijali i tehnologije u scenskom dizajnu20024
Tehnike prezentacije u scenskom dizajnu20023
Izborna pozicija 202205

Godina: 3, Semestar: Zimski

Arhitektura scene 333027
Tehnika scene 333027
Dizajn scene 333027
Sociologija umetnosti i kulture20003
Izborna pozicija 302203
Izborna pozicija 420003

Godina: 3, Semestar: Letnji

Arhitektura scene 433006
Tehnika scene 433006
Dizajn scene 433006
Umetničke prakse scenskog dizajna23016
Izborna pozicija 520003
Izborna pozicija 620003

Godina: 4, Semestar: Zimski

Savremena arhitektura20204
Savremena scenska umetnost20204
Savremena vizuelna umetnost20114
Izborni predmet 120002
Izborna pozicija 733208
Izborna pozicija 820004

Godina: 4, Semestar: Letnji

Fenomenologija scenskog dizajna33017
Produkcija projekata u scenskoj arhitekturi, tehnici i dizajnu23017
Izborni predmet 220002
Izborna pozicija 930008
Stručna praksa00063
Diplomski rad00077