Predmet: Završna grafička obrada (17 - F308)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastGrafičko inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Završna grafička obrada predstavlja fazu grafičke proizvodnje u kojoj grafički proizvodi dobijaju finalan oblik i upotrebnu vrednost. Obrazovni cilj ovog predmeta jeste osposobljavanje studenata za odabir i primenu odgovarajućeg tehnološkog procesa izrade grafičkih proizvoda različite složenosti izrade, kao i za razradu novog rešenja tehnološke izrade po zahtevima specifičnih grafičkih proizvoda. Radi realizacije takvog cilja neophodno je objasniti osnovne pojmove završne grafičke obrade, elemente i vrste karakterističnih knjigovezačkih proizvoda, operacije, opremu i sisteme za realizaciju izrade tih proizvoda, uticajne parametre obradnih operacija kao i tehnike kontrole kvaliteta.
Nakon uspešnog završetka kursa studenti će steći neophodna teorijska i praktična znanja o osnovnim elementima knjigovezačkih proizvoda različite složenosti, o njihovih tehnološkim procesima izrade, o načinima razrade novih tehnoloških procesa, o neophodnim alatima, opremi i sistemima za realizaciju izrade grafičkih proizvoda, o uticajnim parametrima obradnih operacija, o tehnikama kontrole kvaliteta (ulazne, procesne i završne kontrole), o vrstama i karakteristikama različitih poveza knjiga i brošura, o specifičnostima izrade knjigovezačkih proizvoda malih tiraža, kao i o tehnikama obrade digitalnih otisaka. Pored navedenih studenti će se upoznati i sa osnovnim ambalažnim proizvodima i proizvodima obrade papira, sa istorijskim razvojem knjiga kao i sa operacijama prepovezivanja i restauracije starih poveza.
Osnovni pojmovi završne grafičke obrade. Knjigovezački proizvodi, knjige, brošure, blokovi, mape, prospekti i drugi proizvodi. Ambalažni proizvodi. Proizvodi obrade papira. Istorisjki razvoj knjiga, prepovezivanje i restauracija starih knjiga. Ručni povezi i njihova savremena primena. Industrijski povezi. Osnovne operacije izrade knjigovezačkih proizvoda različite složenosti. Rezanje, poravnavanje, perforacija, izrezivanje, savijanje, utiskivanje žljeba, sakupljanje, spajanje, šivenje koncem, žicom i termokoncem, lepljenje, bešavni povez, presovanje, okrugljivanje i apresovanje knjižnih blokova, sastavljanje korica, utiskivanje sa i bez folije, reljefno i visokofrekventno utiskivanje korica, okrugljivanje korica i druge operacije. Osnovna struktura i vrste poveza knjiga i brošura. Korice za brošure. Korice za knjige u tvrdom povezu (sa jednodelnom i sa dvodelnom presvlakom). Osnovni tehnološki proces izrade knjiga i brošura. Razrada novih tehnoloških procesa izrade za specifične proizvode. Faze izrade knjige u tvrdom povezu. Priprema tabaka. Izrada i obrada knjižnog bloka. Operacije dovršetka knjige u tvrdom povezu. Kontrola kvaliteta grafičkih proizvoda. Ulazna, procesna i završna kontrola. Pul i flekso testovi. Knjigovezački materijali, materijali za šivenje, knjigovezačka lepila. Tehnološki proces izrade knjigovezačkih proizvoda malih tiraža. Završna grafička obrada digitalnih otisaka.
Nastava se izvodi savremenim didaktičkim sredstvima i metodama, interaktivno u vidu predavanja, računarskih i laboratorijskih vežbi. Radi lakšeg razumevanja predmetne materije na predavanjima uz pomoć PowerPoint prezentacije se izlaže teorijski deo gradiva propraćen video prilozima i animacijama, kao i realnim uzorcima knjigovezačkih materijala i primerima proizvoda različitih složenosti izrade. Računarske vežbe su organizovane na način da dopune znanja iz teorijskih osnova sa razradom rešenja tehnološkog procesa izrade konkretnih grafičkih proizvoda, dok na laboratorijskim vežbama se praktično primenjuju stečena znanja na raspoloživoj laboratorijskoj opremi. Pored predavanja i vežbi se održavaju i redovne i predispitne konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Novaković, D.Završna grafička obrada, skripta sa predavanja2004FTN, Grafičko inženjerstvo, Novi SadSrpski jezik
Obradović, T.Priručnik za kartonažere1996Zavod za stručno obrazovanje i unapređenje, BeogradSrpski jezik
Đorđević, M., Kovačević, M., Tatić, T. i dr.Tehničko tehnološka priprema grafičke proizvodnje II1990BeogradSrpski jezik
Potisk, V.Grafička dorada : priručnik za grafičare1997Školska knjiga, ZagrebSrpski jezik
Liebau, D., Heinze, I.Industrielle Buchbinderei2001Verlag Beruf+Schule, ItzehoeNemački
Tedesco, T.J.(ed.)Binding, finishing and mailing : the final word1999GATF Press, PitsburghEngleski
Banister, M.The Craft of Bookbinding1993Dover Publications, New YorkEngleski
Novaković, D., Pal, M.Završna grafička obrada, praktikum za vežbe2014Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kipphan, H.Handbook of Print Media : Technologies and Production Methods2001Springer-Verlag, HeidelbergEngleski
Blechschmidt, Ј. editorPapierverarbeitungstechnik2013Carl Hanser Verlag, MünchenNemački
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada3.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada2.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Pal dr Magdolna
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milošević dr Rastko
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Cvetojević Sanja
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Miketić Nada
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Adamović dr Savka
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe