Predmet: Projektovanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine (17 - Z452A)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 04.10.2012..

-Razvijanje znanja u oblasti sistema upravljanja životnom sredinom. -Upoznavanje studenta sa zahtevima, implementacijom i primenom standarda ISO 14001. -Sticanje znanja i veština za planiranje i sprovođenje internih provera u oblasti sistema menadžmenta životnom sredinom. -Sticanje znanja i veština za pripremu organizacije za sertifikaciju sistema menadžmenta životnom sredinom.
Nakon završenog kursa i položenog ispita studenti će moći da: -Identifikuju vezu između standarda ISO 14001 i drugih ISO standarda (ISO 9001, ISO 45001) i učestvuju u implementaciji i održavanju integrisanog sistema menadžmenta u organizaciji; -Identifikuju relevantenu zakonsku regulativu i druge zahteve i vrednuju usklađenost; -Kreiraju politiku sistema menadžmenta životnom sredinom; -Planiraju i izvode interne provere u oblasti sistema menadžmenta životnom sredinom; -Učestvuju u pripremi za sertifikaciju sistema menadžmenta životnom sredinom.
Razvoj i istorijat standarda u oblasti upravljanja životnom sredinom. Veza standara ISO 14001 sa drugim standardima (ISO 9001, ISO 45001). Alati i sistemi za implementaciju standarda ISO 14001. Uloga lica za životnu sredinu unutar kompanija. Liderstvo i posvećenost najvišeg rukovodstva sistemu menadžmenta životnom sredinom. Zadaci, odgovornosti i ovlašćenja zaposlenih po pitanju životne sredine u organizaciji u skladu sa ISO 14001. Dokumentovane informacije sistema upravljanja životnom sredinom. Identifikacija zakonske regulative i drugih zahteva (zahtevi zainteresovanih strana, zahtevi klijenata i sl) u oblasti životne sredine za različite industrijske sisteme. Vrednovanje usklađenosti sa zakonskim i drugim zahtevima. Politika sistema menadžmenta životnom sredinom. Definisanje ciljeva, vrednovanje performansi i praćenje učinka sistema upravljanja životnom sredinom. Planiranje i izvođenje Internih provera u oblasti sistema menadžmenta životnom sredinom. Sertifikacija sistema menadžmenta životnom sredinom.
Predavanja. Računarske vežbe. Konsultacije. U cilju prikupljanja predispitnih bodova tokom semestra, studenti su obavezni da redovno prisustvuju predavanjima i računarskim vežbama i reše 2 studije slučaja koje će prezentovati. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza studenti stiču pravo da polažu ispit. Ispit se sastoji iz pismenog i obaveznog usmenog dela. U toku trajanja semestra studenti mogu položiti pismeni deo ispita kroz dva kolokvijuma. Ukoliko student ne položi pismeni deo ispita kroz formu kolokvijuma, student izlazi na pismeni deo ispita koji obuhvata gradivo celog semestra. Ukupna ocena ispita se formira sumiranjem broja bodova osvojenih iz predispitnih obaveza, kolokvijuma (ili pismenog ispita) i broja bodova osvojenih na usmenom delu ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Christopher Sheldon, Mark YoksonEnvironmental Management Systems: A Step-by-Step Guide to Implementation and Maintenance2002EarthscanEngleski
Christopher Sheldon, Mark YoksonInstalling Environmental Management Systems1999EarthscanEngleski
Gregory JohnsonThe ISO 14000 EMS Audit Handbook: 2000St. Lucie Press, Boca Raton, FloridaEngleski
J. BradyEnvironmental management in organisations2005The iema HandbookEngleski
Međunarodna organizacija za standardizacijuSRPS ISO 14001 Sistemi menadžmenta životnom sredinom — Zahtevi sa uputstvom za korišćenje2015Institut za standardizaciju SrbijeSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prezentacijadada10.00
Prezentacijadada10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Petrović dr Maja
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Živančev dr Nevena
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Mirosavljević dr Zorica
Asistent - dr nauka

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Obrovski Boris
Naučni saradnik

Računarske vežbe