На функцији: Секретар катедре


ЗвањеОдДо
ванр. проф. др Мирослав ЗарићВанредни професор01.10.2012.30.09.2015.Катедра за информатику2012100120150930