Predmet: Kompjuterski podržana kinematika i dinamika mehaničkih sistema (17 - MIT001)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaDa
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 15.11.2018..

Analiza i rešavanje inženjerskih problema kinematike i dinamike numeričkim metodama.
Sposobnost rešavanja praktičnih inženjerskih problema upotrebom računara.
Osnovne mašine i mehanizmi i kinematički i dinamički problemi koji se javljaju pri njihovom dizajniranju. Osnove matričnog zapisa i formiranja jednačina kretanja i jednačina veza. Metode analize kinematike i dinamike sistema krutih tela. Metode sinteze, dizajna, mehanizama i mašina. Osnove programskog paketa Wolfram Mathematica. Osnove programskog paketa MD ADAMS. Sistem nelinearnih algebarskih jednačina i metode rešavanja. Kinematika ravanskih sistema. Jednačine veza. Metode rešavanja jednačina veza i simulacija. Kinematika prostornih sistema. Jednačine veza. Metode rešavanja jednačina veza i simulacija. Sistem diferencijalno algebarskih jednačina i metode numeričke integracije. Dinamika ravanskih sistema. Jednačine kretanja. Metode rešavanja jednačina kretanja i simulacija. Dinamika prostornih sistema. Jednačine kretanja. Metode rešavanja jednačina kretanja i simulacija.
Nastava se izvodi kroz aktivnu saradnju sa studentima u vidu predavanja i računarskih vežbi.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Haug, E.J.Computer Aided Kinematics and Dynamics of Mechanical Systems, Volume I: Basic methods1989Allyn and Bacon, BostonEngleski
Jens WittenburgDynamics of Multibody Systems2008Springer, Springer-Verlag Berlin HeidelbergEngleski
J. Uicker, Jr., Gordon R. Pennock, and Joseph E. ShigleyTheory of Machines and Mechanisms, 5th ed.2016Oxford University PressEngleski
E. Eich-Soellner and C. FührerNumerical Methods in Multibody Dynamics1998European Consortium for Mathematics in Industry, B. G. Teubner GmbHEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada30.00
Domaći zadatakdada10.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Zuković dr Miodrag
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Cako Sabolč
Asistent

Računarske vežbe