Predmet: Veb programiranje u infrastrukturnim sistemima (17 - ESI102)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastPrimenjeno softversko inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 21.09.2017..

Osposobljavanje studenata za rešavanje problema iz oblasti Veb programiranja u infrastrukturnim sistemima. Prethodno uključuje poznavanje HTTP protokola, detalja serverskog sloja, osnova klijentskog sloja, osnove programskih okruženja, organizaciju web aplikacija, detalje MVC arhitekture, osnove REST arhitekture, pregled infrastruktura za postavljanje veb aplikcija sa akcentom na one koje se koriste u unfrastrukturnim sistemima, postavljanje aplikacija na single server i na cloud infrastrukture, kao i bezbednosne aspekte Veb programiranja za navedene infrastukture, koje su nezaobilazni za infrastukturne sisteme.
Nakon završenog kursa, studenti će biti osposobljeni za kreiranje dinamičkih veb aplikacija pridržavajući se određenih aspekata koji su nezaobilazni za infrastrukturne sistemime. Studenti će ovladati programiranjem/generisanjem sadržaja na serverskoj i klijentskoj stani, postvljanjem aplikacija na produkciju na infrastukture koje se koriste u unfrastrukturnim sistemima, kao i primenom sigurnosnih koncepata neophodnih za infrastukturne sisteme. Kreiranje serverske strane veb aplikacija će biti pokriveno ASP.NET frejmvork tehnologijama, dok će osnove klijentske strane biti pokrivene upotrebom JavaScript-a i odgovarajućih programskih okruženjima. Studenti će naučiti MVC, AJAX i osnove REST-a, koji su neophodni za realizaciju serverske strane. U sklopu kursa, studenti će naučiti HTML i CSS. Nabrojani ishodi omogućuju studentima da u celini realizuju veb aplikacija u infrastrukturnim sistemima.
Osnove HTML a i CSS-a. Klijent-server arhitektura. Osnove HTTP protokola, GET i POSTmetoda i slanje parametra veb forme. Osnove serverske tehnologije u ASP.NET frejmvorku. Pregled infrastruktura za veb aplikcije sa akcentom na one koje se koriste u infrastrukturnim sistemima, postavljanje aplikacije na IIS server na dedicated serverskoj mašini i na Microsoft Azure cloud infrastukturi, ASP.NET Web Pages i ASP.NET Razor. Praćenje sesije. POST metoda i file upload. ASP.NET MVC, ViewModels, HTML Helpers i opseg vidljivosti komponenti. Osnove JavaScript programskog jezik i okruženja. JQuery biblioteka i AJAX paradigma. ASP.NET WebAPI i osnove REST-a. Osnove bezbednosti veb aplikacija i primena sigurnosnih koncepata neophodnih za infrastukturne sisteme.
Predavanja, računarske vežbe, izrada domaćih zadataka i konsultacije. Na predavanjima se korišćenjem potrebnih didaktičkih sredstava, izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata postavljanjem pitanja. Praktični deo gradiva studenti savladavaju na računarskim vežbama kroz obavezne zadatke koje rešavaju uz pomoć izvođača nastave ili samostalno. Student je obavezan da demonstrira samostalnost u rešavanju zadataka, odnosno da demonstrira razumevanje rešenja. Provera znanja studenta se vrši pregledanjem urađenih zadatka na računaru, usmenom konverzacijom ili pismenim odgovorima na pitanja u vezi zadataka. Na konsultacijama se studentima daju dodatna objašjnenja sadržaja izlaganih na predavanjima i vežbama i u slučaju da se predmet konsultacija samostalna izrada laboratorijskih ili domaćih zadataka, sugestije kako da poboljšaju rešenje koje su obavezni da urade. Teoretski deo gradiva studenti polažu usmeno. Praktični deo gradiva studenti polažu u računarskoj laboratoriji
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Milosavljević, B., Vidaković, M.Java i Internet programiranje2014Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
William PenberthyBeginning ASP.NET for Visual Studio 20152016WileyEngleski
Jon DuckettHTML and CSS: Design and Build Websites2011John Wiley & SonsEngleski
Flanagan, D.JavaScript : The Definitive Guide, 6th Edition2011OReilly MediaEngleski
Michael S. Collier and Robin E. ShahanMicrosoft Azure Essentials: Fundamentals of Azure, Second Edition2016Microsoft PressEngleski
Jon Galloway, Brad Wilson, K. Scott Allen and David MatsonProfessional ASP.NET MVC 52014Wrox; 1 editionEngleski
Kraus, L.Programski jezik "C" : sa rešenim zadacima2000Akademska misao, BeogradSrpski jezik
Erl, T., Puttini, R.Cloud Computing Concepts, Technology & Architecture2013Prentice Hall, New YorkEngleski
Sharp, J.Microsoft Visual C# 2012 : korak po korak2013CET, BeogradSrpski jezik
Kaldrack, I., Leeker, M.There is no Software, there are just Services2015Meson Press, LüneburgEngleski
Beyer, D., Huisman, M.Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 24th International Conference, TACAS 2018, Proceedings, Part I2018SpringerEngleski
Beyer, D., Huisman, M.Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 24th International Conference, TACAS 2018, Proceedings, Part II2018SpringerEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada15.00
Složeni oblici vežbidada15.00
Odbrana projektadada40.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nikolić dr Siniša
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Lukić Aleksandar
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Mikać Mirko
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ruvčeski Stefan
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Čubrić Tanja
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Marković Petar
Asistent

Računarske vežbe