Predmet: Doktorska disertacija - Teorijske osnove (17 - ADTO)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB12
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 28.11.2018..

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja, metoda i najnovija teorijskih saznanja iz oblasti arhitekture i srodnih disciplina prilikom definisanja konkretnog plana istraživanja i sadržaja doktorske disertacije.
Osposobljavanje studenata da samostalno povezuju materiju iz predmeta doktorskih studija, primenjuju prethodno stečena i nova znanja, radi koncipiranja i sprovođenja sopstvenog istraživačkog rada. Kroz samostalno korišćenje literature, studenti proširuju znanja i postaju sposobni da ih kreativno koriste pri kreiranju plana i strukture istraživanja dosktorske disertacije. Studenti se osposobljavaju da izrade i predstave sinopsis buduće doktorske disertacije.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama daljeg rada. Student proučava stručnu literaturu, radi na formiranju problemskog okvira istraživanja, hipoteza, metodologije. Student konsultuje mentora/savetnika i po potebi druge nastavnike doktorskih studija. Teorijske osnove predstavljaju kvalifikacioni ispit. Student radi na izradi teorijskih osnova disertacije. Student se priprema za polaganje kvalifikacionog ispita.
Student u saradnji sa savetnikom/mentorom radi na izradi teorijskih osnova doktorske disertacije: sadržaju, strukturi, metodologiji i literaturi. Teorijske osnove se polažu kao ispit koji se sastoji iz dva dela: izrada pisanog elaborata-sinopsisa doktorske disertacije koji se dostavlja Komisiji ; usmeno predstavljanje i odbrana rada pred Komisijom. Tokom izrade elaborata, student obavlja konsultacije sa savetnikom/mentorom, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom iz oblasti teme samog rada. Tokom izrade rada, savetnik može davati dodatna uputstva studentu, upućivati na određenu literaturu i dodatno ga usmeravati u cilju izrade kvalitetnog rada. Pošto je odbranio rad pred komisijom, student se kvalifikovao za dalje studije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoračasopisi sa liste Kobsonsve Engleski
grupa autoračasopisi, monografije i doktorske disertacije iz date problematikesve Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!