Неиспуњене предиспитне обавезе и поновна израда домаћег задатка


10.01.2022. - 09:17 
Анализом резултата остварених током текућег семестра, уочено је да студенти са списка из прилога немају испуњене предиспитне обавезе. Да би им се омогућило да их испуне и не слушају предмет Механика I поново следеће школске године, пружа им се могућност да ураде домаћи задатак поново по упутству датом у прилогу.