MASTER STUDIJE


08.06.2020. - 10:55 
Fakultet tehničkih nauka raspisuje Konkurs za upis studenata u I godinu master akademskih i master strukovnih studija u školskoj 2020/21. godini.