Pripremna nastava za upis na Inženjerstvo zaštite životne sredine i Inženjerstvo zaštite na radu


01.03.2018. - 13:13 
Departman za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu i ove godine organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje testa sklonosti koji se polaže u okviru prijemnog ispita za upis na studijske programe Inženjerstvo zaštite životne sredine i Inženjerstvo zaštite na radu. Pripremna nastava biće realizovana tokom tri subote (04.05, 11.05. i 18.05.2019.) u trajanju 9 - 11 časova na Fakultetu tehničkih nauka.

U okviru pripremne nastave predviđeno je ponavljanje gradiva iz oblasti zaštite životne sredine, zaštite na radu, fizike, hemije i drugih oblasti od značaja za uspešno polaganje prijemnog ispita i studiranje na Fakultetu tehničkih nauka.

Učenici koji budu pohađali pripremnu nastavu imaće prilike i da se bolje informišu o aktivnostima kojima se bave inženjeri zaštite životne sredine i inženjeri zaštite na radu. Na kraju organizovanog kursa radiće se probni test sklonosti za sve koji su prisustvovali.

Pripremna nastava za polaganje testa sklonosti je besplatna i realizovaće je nastavnici i saradnici Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu. Formiranje grupa je u toku, prijave za pohađanje pripremne nastave (ime i prezime, srednja škola, kontakt telefon i e-mail adresa) pošaljite u sanduče FB stranice Departmana ili na ftnzastita@uns.ac.rs